Ochrona środowiska

Istotnym celem działalności Odlewni żeliwa FONDER jest ochrona środowiska naturalnego.

Dzięki zastosowaniu ciekłego tlenu w procesie topienia żeliwa, wydatnie skróciliśmy czas trwania wytopu oraz wyeliminowaliśmy nadmierną ilość gazów szkodliwych dla środowiska.

Natomiast do procesu oczyszczania odlewów – wyrobów gotowych – stosujemy system filtrów tkaninowych, który daje 98% skuteczności.