Włazy uliczne

Produkowane z żeliwa szarego typu EN-GJL-200 oraz EN-GJL-250.
Jesteśmy na etapie wdrożenia produkcji z żeliwa sferoidalnego.

Rodzaje obciążeń:

  • 5T – średnica od 400 do 600,
  • 15T – średnica 600,
  • 25T – średnica 600,
  • 40T – średnica 600.

Możliwość wykonania dowolnego napisu, herbu miasta lub loga na pokrywie włazu.

Zastosowanie:

  • Na powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszych i rowerzystów,
  • Powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych i ciężarowych,
  • Jezdnie dróg, utwardzone pobocza dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.