Wpusty uliczne

Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na obciążenia.
Produkowane z żeliwa szarego typu EN-GJL-200 oraz EN-GJL-250.

Jesteśmy na etapie wdrożenia produkcji z żeliwa sferoidalnego.

Rodzaje:

  • Kołnierzowe,
  • ¾  kołnierza,
  • Bezkołnierzowe.

Zastosowanie:

  • Zwieńczenia wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach,
  • Jezdnie dróg, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.